Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1276984

Herhangi bir cismin veya maddenin sadece patojen mikroorganizmalardan arındırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Dezenfeksiyon

Bakteriyosidik etki    

Pastörizasyon

Bakteriyostatik etki

Sterilizasyon


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum