Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #405898

Aşağıdaki ifadelerden hangisi replikasyonu tanımlar?


DNA bazlarının yer değiştirmesi
DNA dan RNA sentezlenmesi
Yeni bir DNA molekülünün kopyalanması
RNA dan protein sentezlenmesi
Amino asitlerin kodonlara bağlanması

Yorumlar
  • 0 Yorum