Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493254

Aşağıdakilerden hangisi plazmid profil analizi için uygulanan işlemlerden birisidir?


Bakterilerin lize edilmesi

DNA’nın enzimlerle kesilmesi

DNA’nın PCR ile çoğaltılması

DNA’nın problarla işaretlenmesi

Bantların naylon membranlara aktarılması


Yanıt Açıklaması:

Plazmid profil analizi için önce incelenecek bakteriler lize edilir, daha sonra özel bazı yöntemlerle izole edilen plasmid DNA’ları elektroforez denen bir yöntemle ayrılır. Daha sonra elektroforez işleminin uygulandığı jel boyanır ve ultraviyole ışık altında incelenir. Böylece bakterilerin plazmid profili çıkarılmış olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum