Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493718

Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerde aranan özelliklerden biri değildir?


Ucuz ve stabil olmamalıdır.

Hedef dokularda yoğunlaşabilmeli

Toksik ve yan etkileri düşük olmalı

Doku enzimleri tarafından etkilenmemeli

Düşük konsantrasyonda bakterisidal etki göstermeli


Yanıt Açıklaması:

Antibiyotiklerin bakteriler üzerinde düşük konsantrasyonda bakterisidal etki göstermesi, yan ve toksik etkilerinin düşük olması, hedef dokularda yoğunlaşabilmesi, doku enzimleri tarafından etkilenmemeli, ucuz ve stabil olması antibiyotiklerde aranan özellikler arasındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum