Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1133060

Mikrobiyal hücreden DNA izolasyonu aşamaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Proteinlerin çözülmesi, lipitlerin çözülmesi, hücrelerin parçalanması, DNA nın saflaştırılması

Lipitlerin çözülmesi,  hücrelerin parçalanması, Proteinlerin çözülmesi, DNA nın saflaştırılması

Hücrelerin ayrılması, hücrelerin parçalanması, proteinlerin ve lipitlerin uzaklaştırılması, DNA nın saflaştırılması

Proteinlerin ve lipitlerin uzaklaştırılması, hücrelerin birleşmesi, hücrelerin parçalanması, DNA nın saflaştırılması

DNA nın denatüre edilmesi, DNA nın miktarının tayini, hücrenin parçalanması, proteinlerin çöktürülmesi, DNA nın saflaştırılması


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum