Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1136915

Bir bakteriyofajın DNA’sının konak bakteri DNA’sına girerek o bakteriyi eritmeden, yani lize etmeden
bakterinin yaşamını sürdürme durumuna ne ad verilmektedir?


Kompetans

Transformasyon

Konjugasyon

Lizojeni

Rekombinasyon


Yanıt Açıklaması:

Bazı durumlarda ise faj DNA’sı konakçı bakteriyi lize etmeden onun kromozomuna
yerleşerek ve lizojeni diye bir süreç geliştirir. Bu lizojeni sürecinde faj DNA’sı
kromozomal DNA’nın bir parçasıymış gibi replike olur. Ancak bazı koşularda bu
lizojenik durum bozulur ve buradan ayrılırken bakteriyel DNA’ya ait parçaları da
koparabilir.Lizojeni: Bir bakteriyofajın DNA’sının konak bakteri DNA’sına girerek o bakteriyi
eritmeden, yani lize etmeden bakterinin yaşamını sürdürme durumudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum