Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1137449

Aşağıdaki bakterilerin hangisinde plazmid haricinde gen aktarımına yol açan transpozonlarda bulunmaktadır?


P.aeruginosa

E.coli

B. subtilis

S. pneumoniae

E.faecalis


Yanıt Açıklaması:

Plazmid haricinde E.faecalis bakterilerinde ayrıca gen aktarımına yol açan
konjugatif transpozonlar mevcuttur. Aslında transpozonlar DNA içinde yer değiştiren genetik elementler olmalarına karşın, E.faecalis’te bulunan konjugatif
transpozon olan Tn916 gibi transpozonlar konjugasyona neden olabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum