Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493079

Bazı bakterilerde, özellikle gram negatif bakterilerde sitoplazmik membrandan orjin alan protein özellikte flamentöz uzantılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Spor

Kapsül

Fimbria

Flagella

Slime layer


Yanıt Açıklaması:

Spor; bazı bakterilerin optimal olmayan koşullarda canlılıklarını sürdürebilmeleri için oluşturdukları yapılardır. Kapsül; bazı bakterilerde hücre duvarının dışında bulunan protein veya polisakkarid+protein yapıda, jelatinöz, viskoz mukoid karakterde bir katmandır. Flagella; bazı bakterilerde bulunan ve türe göre yapısal farklılık gösterebilen protein özellikte bir hareket organelidir. Slime layer ise bazı bakterilerde hücre duvarı dışında organize olmamış, hücre duvarına gevşek olarak bağlı, kolaylıkla uzaklaştırılabilen, polisakkarid, glikoprotein ve glikolipid yapısında ekstrasellüler substanlardır. Bazı bakterilerde, özellikle gram negatif bakterilerde sitoplazmik membrandan orjin alan protein özellikte flamentöz uzantılara fimbria adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum