Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493170

Aşağıdaki maddelerden hangisi bakterilerin yaşamak için gereksinim duyduğu temel maddelerden değildir?


Azot

Bakır

Hidrojen

Karbon

Oksijen


Yanıt Açıklaması:

Bir bakteri temel olarak karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt, fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve daha az olarak demir, mangan, çinko, kobalt, bakır ve molibdene ihtiyaç duymaktadır. Bu elementler su, inorganik iyonlar, küçük moleküller ve makromoleküller şeklinde bulunurlar ve hücrelerde yapısal veya fonksiyonel rol oynarlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum