Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493243

DNA’nın bir bölgesini ters tarafa döndürebilen varyasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Delesyon

Nokta mutasyon

İnsersiyon mutasyonu

Transpozon mutasyonu

İnvertible DNA sekansı


Yanıt Açıklaması:

Delesyon, insersiyon mutasyonu, transpozon mutasyonu ve invertible DNA sekansları büyük DNA parçalarında oluşan değişimlere bağlı varyasyonlardır. Bunlar içerisinde invertible DNA sekansları, DNA’nın bir bölgesini ters tarafa döndürebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum