Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493274

I. Yapısında bulunan şeker riboz’dur.
II. Adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitlerine sahiptir.
III. Sarmal değil tek zincir formundadır.
IV. Adenin molekülü karşısında urasil yer alır.
Yukarıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangileri bakterilerdeki RNA molekülü için doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

RNA yapısı DNA’nınkinden daha farklıdır. Yapısında bulundurduğu şeker deoksiriboz yerine riboz’dur. RNA molekülünde DNA’daki timin yerine urasil yer alır. DNA’daki gibi RNA molekülünün komplementeri yani tamamlayıcısı bir karşı sarmal olmadığından normal olarak tek zincirlidir. Dolayısıyla I, III ve IV numaralı ifadeler RNA molekülü için doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum