Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493346

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda başlatıcı kodondur?


AGU

CUA

AUG

UGA

UCG


Yanıt Açıklaması:

Translasyonun başlaması için 30S alt ünitesi RBS’ye bağlanır ve bir başlatıcı transfer RNA (tRNA) bitişiğindeki başlangıç kodonu ile ilişkiye girer. Bu başlangıç kodonu genellikle AUG, bazen GUG, nadiren de CUG olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum