Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493543

I. Ateş
II. Hipotansiyon
III. Lökopeni
IV. Hipoglisemi
Yukarıdakilerden verilen reaksiyonlardan hangileri endotoksijenik mekanizma sonucu canlıda meydana gelebilir?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Gram negatif bakterilerdeki LPS yapının Lipid A kısmı asıl toksik olan bölümüdür ve vücutta savunma sistem hücreleri ile bir dizi reaksiyonlar sonucu yangı oluşumuna neden olur. Sonuçta ateş, hipotansiyon, lökopeni, hipoglisemi, beyin, kalp ve böbrek yetmezlikleri meydana gelir. Verilen reaksiyonların tümü de meydana gelebileceği için son seçenek doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum