Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493590

Aşağıdaki ekzotoksin ve vücuda etkileri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Antraks toksini – kusma ve ishal

Tetanoz toksini – sinir blokajı, felç

Difteri toksini – lokalize ödem

Enterotoksinler – sinir blokajı, felç

Kolera toksini – kaslarda yumuşak felç


Yanıt Açıklaması:

Tetanoz toksini istemli kaslarda spazm, sinir blokajı ve felç oluşturan bir nörotoksindir. Antaraks toksini vücutta lokalize ödemler oluşturur. Difteri toksini konakçı hücrede protein sentezini inhibe ederek hücre ölümlerine sebep olan bir sitotoksindir. Enterotoksinler kusma ve ishallere sebep olan toksinlerdir. Kolera toksini ishal, asidoz ve dolaşım bozukluğuna neden olan bir enterotoksindir.Kaslarda yumuşak felce botulinum toksini neden olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum