Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493732

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin üremesini hızlandıran bir faktördür?


Ortamda mikroorganizma varlığı

Ortamdaki patojen varlığı

Ortamın nemi

Dezenfeksiyon işlemi

Antisepsi işlemi


Yanıt Açıklaması:

Organik madde varlığı ve nem, uygun sıcaklıkla birleştiğinde bakteriyel üremenin hızla şekillendiğini aksi takdirde bu faktörlerin kontrol edildiği/olmadığı durumlarda bakterilerin üremelerinin sınırlandığı görülmektedir. Bakterileri üretmek için kullanılan besiyerlerinin herhangi bir mikroorganizma içermemesi gerekir. Aynı şekilde hayvansal üretim yapılan işletmelerde patojenlerin ortadan kaldırılması ve toplam mikroorganizma sayısının azaltılması, sağlıklı ve verimli bir üretim için gereklidir. Enfeksiyonlardan korunmada ve mikrobiyal bulaşmanın kontrolünde, antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinden yararlanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum