Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493939

Aşağıdakilerden hangisi besiyerlerinin bileşimine giren başlıca maddelerden biri değildir?


Etil alkol

Et ekstraktı

Beyin ekstraktı

Maya ekstraktı

Sodyum klorür


Yanıt Açıklaması:

Agar, beyin ekstraktı,et ekstraktı, karbonhidratlar, maya ekstraktı, pepton, serum, sodyum klorür ve su besiyerlerinin bileşimine giren başlıca maddelerdir. Etil alkol ise besiyerlerinin yapısını bozan maddelerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum