Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1175102

DNA molekülünde, deoksiriboz şeker molekülüne bağlanmış  tüm bazların birbiri ile fosfat bağlarıyla bağlanmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Replikasyon

 Polimerizasyon

Transkripsiyon

Rekombinasyon

Translasyon


Yanıt Açıklaması:

Polimerizasyon

Yorumlar
  • 0 Yorum