Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1177868

Aşağıdaki ifadelerden hangisi DNA ve RNA için doğrudur ?

  1. DNA da şeker olarak  deoksiriboz  bulunurken RNA da riboz bulunur
  2. DNA sarmalında adeninin karşısına timin ,guaninin karşısına sitozin gelir
  3. RNA nın yapısında şeker olarak riboz bulunur
  4. RNA da timin yerine urasıl bazı yer alır


1,2,3

1 ve 4

1 ve 3

2 ve 4

1,2,3,4


Yanıt Açıklaması:

DNA da deoksiriboz RNA da riboz bulunur. DNA çift sarmal RNA tek sarmaldır. 

RNA da timin yerine urasil bulunur.. verilen ifadelerin hepsi doğrudur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum