Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1269705

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterilerde protein sentezi inhibisyonu yaparak etki gösterirler?


Rifampisin

Penisilin

Sefalosporin

Polimiksin

Mitomisin


Yanıt Açıklaması:

Protein sentezine mani olan antibiyotikler, bakterilerde protein sentezinin farklı
aşamalarını olumsuz etkileyerek etki gösterirler. Protein sentezi bir bakteride oldukça önemlidir ve bu sentezin durması bakterilerin ölmesi ile sonuçlanır. Genel olarak
antibiyotikler, bakterilerde transkripsiyonu engelleyerek ve translasyon aşamasında
etki ederek etkilerini gösterirler. Transkripsiyonu engelleyerek etki eden antibiyotikler arasında aktinomisin, mitomisin, rifampisin sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum