Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1390466

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Tiyoglukolatlı sıvı besiyeri anaerobik bakteriler için uygun bir besiyeri ortamıdır.

II.Sporlu bir bakteri preparatında sporlar metilen mavisi ile 5 dakika muamele sonucu mavi renkli olarak boyanabilir.

III.İçerdiği bazı boya maddeleri, antibiyotikler veya karbon kaynakları ile belli bir grup mikroorganizmanın üretimini sağlayan besiyerleri seçici özellik taşır.

IV.Agar deniz alglerinden elde edilen kompleks bir karbonhidrattır.

V.İnvitro olarak üretimi güç bakteriler için ayırtedici besiyerleri idealdir.

VI.Koloni morfolojisi sıvı besiyerinde test edilebilir.


I,III,V   

I,III,IV

II,IV,VI

II,IV,V

III,VI    


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum