Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #405899

Aşağıdakilerden hangisi replikasyonu başlatır?


RNA polimeraz
DNA polimeraz III
DNA polimeraz I
Helikaz
Tek zincirli DNA bağlayıcı enzim

Yorumlar
  • 0 Yorum