Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493061

Mikroorganizmaları protista adı altında ayrı bir grup altında toplayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Linnaeus

Lancefield

Robert Koch

Louis Pasteur

  1. H. Haeckel

Yanıt Açıklaması:

Mikroskobun keşfi ile mikroorganizma adı verilen farklı bir canlı grubunun varlığının saptanmasından sonra, E. H. Haeckel 1866 yılında bu tek hücreli canlıları bitki ve hayvanlardan ayırmak için protista adı altında ayrı bir grup altında toplamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum