Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493255

Aşağıdakilerden hangisi hibridizasyon işleminin basamaklarından biri değildir?


Hibridizasyon reaksiyonunun saptanması

Tek zincirli probların üretimi ve işaretlenmesi

Zincir sonlandırma yöntemiyle DNA dizilemesi

Hedeflenen nükleik asit dizisinin tek zincirli hale getirilmesi

Hedef ve prob DNA’larının birleşme için bir arada bırakılmaları


Yanıt Açıklaması:

Tipik hibridizasyon denemeleri şu basamaklardan oluşmaktadır: Tek zincirli probların üretimi ve işaretlenmesi, hedeflenen nükleik asit dizisinin tek zincirli hale getirilmesi, hedef ve prob DNA’larının birleşme için bir arada bırakılmaları ve hibridizasyon reaksiyonunun saptanması.

Yorumlar
  • 0 Yorum