Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494012

Aşağıdakilerden hangisi besiyeri bileşenlerine girmez?


Metal iyonları

İndikatör maddeler

Besin maddeleri

Kimyasal maddeler

Katkı maddeleri


Yanıt Açıklaması:

Besiyerleri bakterilerin üretilmesinde kullanılan, bakterilerin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerini, kimyasal maddeleri, indikatör maddeleri ve katkı maddelerini içeren katı ve sıvı formdaki ortamlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum