Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1269726

Aşağıdakilerden hangisi mantarların tedavisinde kullanılan antimikotik ajanlardandır?


Penisilin

Sefalosporin

Amfoterisin B

Eritromisin

Vankomisin


Yanıt Açıklaması:

Antimikotik ajanlar, mantarların tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlara arasında griseofulvin, amfoterisin B ve nistatin sayılabilir. Bu erken maddeler, özellikle
lokal sağaltımda ve sistemik mantar infeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum