Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #405900

Aşağıdakilerden hangisi bakteriler üzerine yapılan genetik testlerin amaçlarından biri değildir?


Mikroorganizmaların identifikasyonu
Farmakokinetik araştırmalar
Genetik karakterlerinin ortaya koyulması
Epidemiyolojik çalışmalar
Hastalık oluşturma yöntemleri (patogenesis) çalışmaları

Yorumlar
  • 0 Yorum