Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493361

DNA tiplendirmesinde kullanılan en temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


PCR

RŞP

Plazmid profili

PFGE

DNA dizileme


Yanıt Açıklaması:

Nükleotid dizileme DNA tiplendirmesi veya genotiplendirme açısından en temel metottur. Nükleotid dizileme biraz zaman alıcı bir yöntem olmasına rağmen, DNA içindeki araştırılan genin tam dizi yapısı, mutasyon analizi yapılabilir. Aynı DNA bölgesi veya bölgeleri karşılaştırılarak bakteriler veya aynı bakterinin farklı izolatlarının birbirine genetik yakınlıkları saptanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum