Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493753

Laboratuvarlarda ortam temizliğinde kullanılan yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı filtreler aşağıdakilerden hangisidir?


Diatom toprağı filtreler

Aspest süzgeçli filtreler

Cam tozu filtreler

HEPA filtreler

Selüloz membran filtreler


Yanıt Açıklaması:

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan filtreler arasında, porselen filtreler, diatom toprağı filtreler, asbest süzgeçli filtreler, cam tozu filtreler ve selüloz membran filtreler olmak üzere gruplandırılırlar. HEPA Filtreler; Yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı (High Efficiency Particulate Arresting) anlamında olup laboratuvarlarda, biyolojik madde üretim yerlerinde ve mikrobiyal kontaminasyonları azaltmada/kontrol etmede kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum