Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493818

Kullanımı oldukça geniş olup tüm yüzeylere, kuluçkalara, kümes ve kuluçka ekipmanlarına uygulanabilen dezenfektan türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fenoller (Karbolik Asit)

Aldehidler

Halojenler

Kuarterner Amonyum Bileşikleri

Alkoller


Yanıt Açıklaması:

Kullanımı oldukça geniş olan kuarterner amonyum bileşikleri, tüm yüzeylerde, kuluçkalarda, kümes ve kuluçka ekipmanlarında kullanılabilirler. Daha çok bakteri ve mantar üzerine oldukça etkin bileşiklerdir. Ancak sert sularda etkinlikleri azalır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum