Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493996

Salmonella izolasyonunda kullanılan zenginleştirme brothu olarak kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?


MacConkey agar

Çikolata agar

EMB agar

Selenit buyyon

Edwards besiyeri


Yanıt Açıklaması:

Salmonella izolasyonunda kullanılan zenginleştirme brothu Selenit buyyondur.

Yorumlar
  • 0 Yorum