Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76636

1-2 Kopya DNA molekülünün milyonlarca kopyaya çoğaltılması hangi teknikte mümkündür?


RFLP
Plazma Profili Tayini
PFGE
PCR
Dizi Analizi

Yanıt Açıklaması: PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile kısa süre içinde DNA veya RNA kopya sayısı milyonlara çıkabilir. PCR ürünleri Jel Elektroforezi ile saptanabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum