Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1216015

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi pilileri sayesinde antifagositik etkiye sahiptir?


Neisseria gonorrhoeae

Bacillus anthracis

Klebsielle pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Neisseria meningitidis


Yanıt Açıklaması:

Antifagositik Faktörler
Birçok bakteri lökosit ve makrofajlar tarafından fagosite edilerek yok edilmeye
çalışılır. Kapsüllü birçok bakteri daha virulent ve fagositoza daha dirençlidir. Ayrıca serumun bakterisit etkisine de kapsül sayesinde direnç gösterirler. Klebsiella
pneumoniae, Bacillus anthracis, Streptococcus pneumoniae ve Neisseria meningitidis gibi birçok bakteri yapısında bulunan kapsülleri sayesinde fagositoza direnç
gösterirler. Bunun gibi Streptococcus pyogenes’in hücre duvarı yapısında bulunan
M proteini, Neisseria gonorrhoeae’nin pilileri, S.aureus’ un yüzey protein A yapısı
ve gram pozitif bakterilerin hücre duvarı yapısında bulunan teikoik ve lipoteikoik
asit molekülleri de fagositozu engelleyen yapılardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum