Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1216069

Patojen bakterilerin konakçıdaki demiri bağlamak için kullandıkları moleküllere ne ad verilir?


Endotoksin

Ekzotoksin

Kapsül

Siderefor

M1 proteini


Yanıt Açıklaması:

Patojen bakteriler konakçıda canlı kalabilmek ve yayılabilmek için demiri bağlamak üzere çeşitli mekanizmalar geliştirirler. Bu mekanizmalardan biri de siderofor adı verilen düşük molekül ağırlıklı maddelerdir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum