Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1400661

Yüksek B kompleks vitamini konsantrasyonu içeren besiyeri bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Maya ekstraktı

Et ekstraktı

Agar

Beyin ekstraktı

Pepton


Yanıt Açıklaması:

Maya ekstraktı

Yorumlar
  • 0 Yorum