Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #405904

Aşağıdakilerden hangisi endotaoksinler ile ekzotoksinler arasındaki farklardan biri değildir?


Ekzotoksinler protein, endotoksinler lipopolisakkarit yapısındadır.
Ekzotoksinler canlı bakterilerden, endotoksinler ölü bakterilerden salınır.
Farklı ekzotoksinlerin konakçıya etki şiddeti farklıdır, tüm endotoksinler benzer şekilde etkilidirler.
Ekzotoksinler yüksek derecede toksiktirler, endotoksinler orta derecede toksiktirler.
Ekzotoksinler genellikle bakterilerden, endotoksinler ise mantarlardan salgılanır

Yorumlar
  • 0 Yorum