Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494387

Makroskobik morfolojileri yumuşak, mukoid kıvamda kabarık, nemli bir görünüşte olup oval ve yuvarlak kenarlara sahip mantarlar hangi tip kolonidir?


Miselyal koloni

Granüler koloni

Pleomorfik koloni

Membranöz koloni

Maya benzeri koloni


Yanıt Açıklaması:

Maya benzeri koloniler yumuşak, mukoid kıvamda kabarık, nemli bir görünüşte olup oval ve yuvarlak kenarlara sahiptirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum