Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494632

İmmunglobulin molekülünün temel yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


4 polipeptid zincirinden oluşmuştur

Simetrik yapıda 2 ağır (H) ve 2 hafif (L) zincire sahiptir

Hafif zincirlerin her biri yaklaşık 220 aminoasitten oluşmuştur

Zincirler birbirine peptid bağı ile bağlanırlar

Her bir zincirin bir ucu karboksil, diğer ucu amino grubu ile sonlanır


Yanıt Açıklaması:

İmmunglobulin molekülünü oluşturan zincirler peptid bağı ile bağlanmazlar, disülfid bağları ile birbirine bağlanarak, moleküle “Y” harfi şeklinde bir görünüm kazandırırlar. Diğer seçeneklerde verilen bilgiler doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum