Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494924

Antijen sunan hücreler ile yardımcı T hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?


CD4 molekülü

CD8 molekülü

CD19 molekülü

CD20 molekülü

CD25 molekülü


Yanıt Açıklaması:

Antijen sunan hücreler işledikleri antijenin peptid parçalarını sınıf II MHC molekülü ile birlikte hücre yüzeyinde sergilerler. Bu özel kompleks, buna spesifik T hücre reseptörü (TCR) taşıyan yardımcı T lenfositleri tarafından algılanır. Bu iki hücre CD4 molekülü yardımıyla bağlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum