Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496843

Yenidoğanların mukoz membranlarındaki en önemli immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgE

IgG

IgM

IgH


Yanıt Açıklaması:

Yenidoğanların mukoz membranlarındaki en önemli immunglobulin sınıfı IgM’dir. Bunun bir nedeni, yenidoğanların antijenlerle ilk kez karşılaşmaları ve primer immun yanıtta IgM’lerin baskın olması; diğer nedeni bağırsaktaki enzim aktivitesinin düşük olması nedeniyle IgM’nin parçalanmadan fonksiyonunu yürütebilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum