Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497481

I. Lenfositler tarafından üretilen sitokinlere lenfokin denir
II. Makrofajlar tarafından üretilen sitokinlere monokin denir.
III. Lenfositler ile diğer immun sistem hüzreleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen sitokinlere kemokin denir.
Yukarıdaki bilgilerden hangi/ hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Lenfositler tarafından üretilen sitokinlere lenfokin denir. Makrofajlar tarafından üretilen sitokinlere monokin denir. Lenfositler ile diğer immun sistem hüzreleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen sitokinlere interleukin denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum