Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76634

Bakteri yüzeyinin transformasyona hazır hale gelmesi hangi seçenekte "özel isimlendirme" ile belirtilmiştir?


Elektroporasyon
Pilus
Transdüksiyon
Kompetans
Lizojeni

Yanıt Açıklaması: Elektroporasyon, elektrik akımı yoluyla DNA'nın suni transformasyon işlemidir. Pilus, gram negatif bakterilerde verici hücre yüzeyinde bulunan borucuklara verilen addır. Transdüksiyon, bir genetik materyal aktarım yoludur. Aktarım fajlar aracılığı ile olur. Lizojeni, Faj DNA'sı konakçı bakteriyi lize etmeden onun kromozomuna yerleşerek lizojeni denen bir süreç geliştirir. Kompetans ise bakteri yüzeyinin transformasyona hazır hale gelmesidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum