Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76638

Homolog DNA sarmallarında DNA segmentlerinin yer değiştirerek bir araya gelmesine ne ad verilir?


Rekombinasyon
Transformasyon
İnsersiyon
Replikasyon
Transdüksiyon

Yanıt Açıklaması: Rekombinant DNA, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisi yöntemleri ile kesilmesiyle elde edilen DNA parçalarının birleşmesiyle oluşurlar. Bu işlem kısaca klonlamadır. Bu teknoloji birçok alanda (hayvancılık, tıp, ziraat, biyoteknoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum