Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1390449

Aşağıdaki besiyerlerinden hangisi bakterilerin üretimi amacıyla kullanılır?


malt ekstrakt agar

sabouroud broth

nutrient broth

malt ekstrakt broth

patates dektroz agar


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum