Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1399352

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin identifikasyonunda kullanılan karbonhidrat testlerindendir?


Metil Red testi

Nitrat Redüksiyon testi

İndol testi

Katalaz testi

Hidrojen Sülfid testi


Yanıt Açıklaması:

Metil Red (MR) Testi
Metil kırmızısı reaksiyonu besiyerindeki glukozun bakteriler tarafından fermentatif metabolizasyonu sonucu oluşan organik asitlerin ortamın pH’sını düşürdüğünü ortaya koyar. Metil red solüsyonu pH 6.0’da sarı, pH 4.4’ün altında ise kırmızı renk verir

Yorumlar
  • 0 Yorum