Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #404314

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı daha incedir.
Gram negatif bakterilerin hücre duvarı daha basit yapılıdır.
Gram negatif bakteriler oldukça toksik olan LPS içerirler.
Hücre duvarı stoplazmik membranın hemen altında yer almaktadır.
Gram negatif bakterilerin hücre duvarı yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum