Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #411796

Aşağıdakilerden hangisi primer ve sekonder immun yanıt arasındaki farklardan değildir?


Antikor üretim hızı
Antikorun türü
Antikorun antijene afinitesi
Antikorların üretim yeri
Antikorun yapısı

Yorumlar
  • 0 Yorum