Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #417905

Aşağıdakilerden hangisi mukozal yüzeydeki lenfoid dokulardan değildir?


Tonsiller
Peyer plakaları
Mikroflora
Müstakil lenfoid düğümler
Müstakil lenfositler

Yorumlar
  • 0 Yorum