Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496783

Tüm mukozal salgılarda en çok bulunan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgD

IgM

IgG

IgE


Yanıt Açıklaması:

IgA tüm mukozal salgılarda en çok bulunan immunglobulin sınıfıdır (ruminant barsağı ve memesi dışında). Tükürük, bağırsak, burun ve trahea salgıları, gözyaşı, kolostrum ve genital sekresyonlarda oldukça yüksek konsantrasyonda IgA bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum