Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496855

Ter salgısında en fazla bulunan immünglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgE

IgG

IgM

IgH


Yanıt Açıklaması:

Ter salgısında en fazla bulunan immünglobulin sınıfı IgA’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum