Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497081

I. Şüpheli serum sıvı haldeki agaroz jele karıştırılarak agar tüpte soğumaya ve katılaşmaya bırakılır
II. Şüpheli serumda eğer antikor var ise presipitat çizgilerinin oluşması
III. Antijenin yarı katı agarın yüzeyinden tüpün dibine doğru diffuzyon ile yayılır.
IV. Agar katılaştıktan sonra sıvı haldeki antijen tüpün yüzeyine ince bir katman olarak eklenir.
Oudin yönteminin aşamalarının doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?


I, IV, III, II

I, IV, II, III

IV, I, II, III

I, IV, II, III

IV, I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Bu yöntemde, şüpheli serum sıvı haldeki agaroz jele karıştırılarak agar tüpte soğumaya ve katılaşmaya bırakılır. Agar katılaştıktan sonra sıvı haldeki antijen tüpün yüzeyine ince bir katman olarak eklenir. Antijen yarı katı agarın yüzeyinden tüpün dibine doğru diffuzyon ile yayılır ve agar içinde bulunan şüpheli serumda eğer antikor varsa antijen ile karşılaştığı yerde presipitat çizgileri oluşturur.

Yorumlar
  • 0 Yorum